Norvegia ne oferă 21 milioane euro pentru inovare verde


PrintInnovation Norway, agenţie a statului norvegian responsabilă pentru administrarea de fonduri publice oferite de acesta, a lansat programul de aplicaţii pentru proiecte care doresc să obţină finanţare prin intermediul programului „Inovare în Industria Verde România”. Suma disponibilă care poate fi accesată este de 21.623.200 euro.

Obiectivul programului este de a creşte competitivitatea companiilor cu activitate prietenoasă cu mediul înconjurător, prin „ecologizarea” unor industrii existente şi prin stimularea inovaţiei şi a antreprenoriatului „verde”. Activităţile eligibile pentru finanţare sunt cele de dezvoltare şi implementare de, investiţii în şi training cu privire la tehnologii prietenoase cu mediul înconjurător, producţie de bunuri şi servicii nepoluante, reducere şi refolosire a deşeurilor, precum şi iniţiative de creştere a eficienţei energetice şi a utilizării resurselor regenerabile, inclusiv cele energetice, în operaţiunile zilnice ale companiilor.
Innovation Norway alocă suma disponibilă prin intermediul a 3 cheme de finanţare.

 

Prima dintre acestea este Schema de Finanţare a Proiectelor Individuale, căreia i s-au alocat 19.408.200 euro. Grupul ţintă îl reprezintă companii private din ţara noastră, care pot accesa între 200.000 euro şi 1,5 milioane euro.

 

Cea de a doua schemă este cea de Subvenţii Mici, care se adresează Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (IMM) şi organizaţiilor non-guvernamentale (ONG) implicate în proiecte afaceri care presupun inovaţie ecologică în regiuni mai puţin dezvoltate ale ţării. Bugetul alocat este de două milioane euro, iar aplicanţii pot solicita între 50.000 şi 200.000 euro. Termenul limită de aplicare pentru cele două scheme este 15 iulie anul acesta.

Celor două paliere li se adaugă un al treilea, denumit Fondul pentru Relaţii Bilaterale, cu un buget de 215.000 euro, care are drept scop încurajarea de parteneriate între organizaţii din ţara noastră şi din Norvegia. Entităţile interesate, care pot fi atât companii şi ONG-uri româ-neşti, cât şi întreprinderi şi asociaţii ale societăţii civile norvegiene, pot să solicite un ajutor de călătorie, în valoare de 1.200 euro, şi unul pentru pregătirea aplicaţiilor pentru una dintre celelalte două scheme, care poate ajunge până la 10.000 euro. Pentru primul tip de ajutor, solicitările trebuie trimise până pe 15 iunie, iar pentru cel de al doilea, până pe 15 mai.

În cadrul primelor două scheme şi a celui de al doilea tip de ajutor, co-finanţarea acordată este de cel mult 50%, pentru companii, respectiv 90%, pentru ONG-uri. Pentru ajutorul de călătorie, co-finanţarea poate să ajungă până la 85%.

Termenul limită pentru implementarea proiectelor acceptate este 30 aprilie 2016. Debutul fazei de implementare este estimat pentru primul trimestru al anului viitor.

Companiile şi ONG-urile interesate pot aplica pe pagina de internet www.norwaygrants-greeninnovation.no.

Norvegia oferă ţării noastre, prin intermediul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014 şi a Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE), aproape 306 milioane euro, destinate sprijinirii a douăzeci şi trei de domenii, care vizează mediul social şi economic. Suma oferită face ca statul nordic să fie cel mai mare donator bilateral al ţării noastre.

Sursa: Ziarul Bursa.

Link util: http://www.norwaygrants-greeninnovation.no/Startside1/

 

Publicat in categoria Alerte si noutati finantare in data de 1 mai 2013 de catre Radu Limpede