ServiciiFonduri Nerambursabile (Granturi)

 • Industrie și Construcții – (POS) CCE 1.1 / POR 4.3 / PNDR 312
 • R&D și aplicare brevete industrie – CCE 2.3.1
 • Servicii diverse, Non-Comerț – POR 4.3 / PNDR 312
 • Medicină privată – POR 4.3 / PNDR 312
 • Industrie Alimentară – PNDR 123 / XS13
 • Agricultură Ferme Vegetale / Animale – PNDR 121
 • Turism – PNDR 313 / POR 5.2 / POR 5.1 Patrimoniu
 • Energie și Energie Regenerabilă – CCE axa 4
 • Tehnologie și Internet IT&C – CCE axa 3
 • Servicii Sociale (ONG, APL) – POR axa 3

Finantari private

 • Private Equity Funds
 • Venture Capital
 • Mezzanine Financing
 • Evaluări pentru Fuziuni și Achiziții (M&A)

Planuri de Afaceri cu scenarii ref. diverși finanțatori pentru:

 • Investiții Străine Directe ( ISD = FDI )
 • Investiții Green-Field