POR 2.1A sesiunea 2019 * – maxim 200.000 euro pentru Microintreprinderile din mediul Urban – depunerile incep pe 08 iulie 2019


* a 2-a, dar ultima din exercitiul financiar al UE 2014-2020

Microintreprinderile din Romania vor putea obtine fonduri europene de cate 25.000 euro – 200.000 euro – printr-o noua sesiune a liniei de finantare POR 2.1A – pentru care Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (MDRAP)  a anuntat perioada de inscrieri pe anul 2019 si a publicat deja Ghidul final al Solicitantului. Fondurile europene sunt asigurate din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala – parte a Politicii de Coeziune a Uniunii Europene.

MDRAP a publicat pe 6 mai 2019 Ghidul Solicitantului (in versiunea finala), iar in perioada 8 iulie – 8 noiembrie 2019 microintreprinderile – firmele non-agricole care au cel mult 9 salariati – vor putea sa-si depuna proiectele in sistemul electronic MySMIS.

Fata de primul apel de proiecte (2016 – 2017) organizat in cadrul prioritatii de investitii 2.1.A – Microintreprinderi, vor fi o serie de modicari:

  • Lansarea apelului doar in regiunile de dezvoltare in care alocarea financiara disponibila ar permite acest lucru, respectiv: Nord Est, Sud-Est, Sud-Vest Oltenia, Vest si Centru.
  • Asadar vor fi EXCLUSE de la finantare firmele din regiunile de dezvoltare Sud-Muntenia, Nord-Vest, Bucuresti-Ilfov si de pe teritoriul acoperit de instrumentul Investitii Teritoriale Integrate (ITI) Delta Dunarii.
  • Termenul de depunere a autorizatiei de construire, in etapa precontractuala, va fi de 90 de zile calendaristice.
  • Verificarea conditiei de eligibilitate privind pastrarea numarului mediu de salariati cel putin la nivelul inregistrat in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare.

 

Pentru acest apel de proiecte vor putea solicita finantare societatile comerciale si cooperativele care se incadreaza in categoria microintreprinderilor – pentru construirea, modernizarea si extinderea spatiilor de productie sau prestare a serviciilor, dotarea cu active corporale, necorporale, inclusiv instrumente de comercializare on-line.

Valoarea minima eligibila a unui proiect va fi de 25.000 de euro. Valoarea maxima a finantarii nerambursabile solicitate trebuie sa respecte normele de acordare a ajutorului de minimis: valoarea maxima a ajutorului de minimis ce poate fi acordat unei intreprinderi unice, din fonduri publice, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali inainte de data depunerii cererii de finantare si anul curent depunerii cererii de finantare) va fi de 200.000 de euro, echivalent in lei.

Finantarea nerambursabila solicitata va putea reprezenta cel mult 90% din valoarea eligibila a proiectului = antreprenorul va trebui sa contribuie din fonduri proprii cu cel putin 10% din valoarea cheltuielilor eligibile, plus costurile neeligibile.

In editia precedenta, au depus proiecte microintreprinderi din mediul urban, din domenii dintre cele mai diverse, de la constructii si confectii pana la productie de software, depanare de calculatoare si sali de fitness, in perioada 27 iulie 2016 – 4 mai 2017.

Sursa info: MDRAP si StartUpCafe.ro

Publicat in categoria Alerte si noutati finantare in data de 7 mai 2019 de catre Radu Limpede