Turn-Around & StrategyTurn-Around & Strategy

Diagnostic al afacerii in integralitatea sa: analiza sectorului și a concurenților; avantaje competitive pe piață; analiza portofoliului de produse, analiza portofoliului de clienți; analiza imaginii companiei

Benchmarking și Analiza Profitabilității reale pe liniile de afaceri, pe tipurile de produse și servicii și pe tipologiile de clienți

Plan de Dezvoltare Strategică a afacerii – Proiecte propuse; Parteneriate recomandate

Optimizarea structurii de finantare – inclusiv refinanțări bancare, fonduri UE, VC/PE s.a.

Planuri de Afaceri cu Scenarii pe diverși finanțatori – pentru investiții de tip Green-Field, Investiții Străine Directe (FDI) s.a.